Vergunning checken en vooroverleg

Let op: het nieuwe Omgevingsloket werkt pas vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Als de Omgevingswet in werking treedt, komt er een nieuw Omgevingsloket. Dit nieuwe omgevingsloket vervangt het huidige Omgevingsloket online, Ruimtelijkeplannen en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Alle informatie over de fysieke leefomgeving is straks op één plek te vinden: het nieuwe Omgevingsloket.

In het nieuwe Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers een vergunningcheck doen. Hierdoor kunnen initiatiefnemers controleren of ze hun plannen mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming (bijvoorbeeld een vergunning) nodig hebben. Dit gebeurt via vragenbomen met vragen en antwoorden.

Bij complexere initiatieven wordt het initiatief besproken tijdens een vooroverleg: de intaketafel en indien nodig de omgevingstafel. Tijdens de intaketafel bespreken verschillende medewerkers van de gemeente of het initiatief haalbaar en wenselijk is. Ook kunnen hieruit tips volgen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Een initiatief wordt besproken tijdens een omgevingstafel wanneer er ketenpartners bij betrokken zijn. Ketenpartners zijn bijvoorbeeld de omgevingsdienst, provincie en het waterschap.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93