Omgevingsvergunning

Vergunningencheck

Wil je (ver)bouwen, slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen, reclame maken enzovoorts? Controleer dan zelf eerst via de vergunningencheck op de website www.omgevingsloket.nl of er sprake is van vergunningsvrije, meldingsplichtige en/of vergunningsplichtige activiteiten.

Als er vragen onbeantwoord blijven, kun je via 046 435 93 93 contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Stein voor advies.

Verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning

Voordat je een omgevingsvergunning digitaal aanvraagt, adviseren we je eerst om een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning in te dienen via www.omgevingsloket.nl Tijdens het vooroverleg omgevingsvergunning wordt jouw plan onder andere getoetst aan de bestemmingsplanvoorschriften en de redelijke eisen van welstand.

Aanvraag omgevingsvergunning

Een aanvraag omgevingsvergunning kun je indienen via www.omgevingsloket.nl

Overige vergunningen

Wil je een verzoek, vergunning of melding indienen voor onderstaande aanvragen:

  • Aanvraag toevoeging en/of onttrekking nummeraanduidingen
  • Melding mobiele puinbreker

Ga dan direct naar de digitale vergunningenbalie https://stein.bridge-to-knowledge.nl, Doe eerst de vergunningencheck en dien daarna digitaal je vergunning of melding in.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93