Reinigen en inspecteren van de openbare riolering in Stein en Urmond

Donderdag 25 maart 2021

In de kern Stein en Urmond wordt in opdracht van de gemeente Stein de riolering gereinigd en geïnspecteerd. De werkzaamheden vinden plaats in de kern van Stein en Urmond vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 23 april aanstaande.

Informatievoorziening

Daar waar de aannemer het riool gaat reinigen en inspecteren, zullen de bewoners geïnformeerd worden met een brief over de werkzaamheden.          

Vragen?

Heb je vragen of wil je zien waar de werkzaamheden worden uitgevoerd? Kijk dan op www.werkzaamhedenaanhetriool.nl

Documenten