Noodopvang kinderen van 0 t/m 12 jaar

Donderdag 19 maart 2020

Kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep of voor vitale processen (klik hier voor een overzicht) moeten - indien nodig - worden opgevangen. De gemeente Stein heeft hierin sinds woensdag 18 maart 2020 een coördinerende taak. Tot en met woensdag 18 maart lag die verantwoordelijkheid nog bij de scholen. Uiteindelijk is er gezamenlijk voor gekozen om deze opvang neer te leggen bij onze kinderopvangpartners.

Wat betekent dit concreet?

Kinderen met ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep worden opgevangen in Elsloo, Stein en Berg aan de Maas. Aan het gebruik van deze opvang zitten een drietal voorwaarden, namelijk:

 1. Deze noodopvang is een vorm van opvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
 2. Kinderen die gebruik moeten maken van de noodopvang dienen geheel klachtenvrij te zijn.
 3. Deze opvang geldt alleen voor kinderen die geen enkele andere mogelijkheid hebben waar ze naar toe kunnen nu hun ouders moeten werken. Het betreft noodopvang.

Wat is er in Stein geregeld?

In Stein hebben we op 3 locaties deze zogenaamde noodopvang voor alle kinderen (ongeacht of deze staan ingeschreven bij een kinderopvanglocatie) georganiseerd, namelijk:

 • Elsloo
  MIK-PIW Groep / Villa Hagelslag
  Johannes Riviusstraat 4
  6181 BT Elsloo
 • Stein
  MIK-PIW Groep / BSO de Triviant
  De Halstraat 42
  6171 HK Stein
 • Berg aan de Maas
  Kidts Kinderopvang / BSO de Avonturijn
  Kerkstraat 19
  6129 BN Urmond

De groepen hebben - om het besmettingsrisico te beperken - een grootte van max. 10 kinderen. Mocht er op één van de locaties behoefte zijn aan een tweede of zelfs derde groep, dan zijn daar mogelijkheden voor. Vanuit zowel de scholen als de kinderopvang is personeel inzetbaar, ook wanneer er meer groepen nodig zijn. De gemeente Stein is de kinderopvang en onze basisscholen dankbaar voor hun bereidheid.

Aanmelden noodopvang

De noodopvang is gratis en het primaire doel is dat ouders met cruciale beroepen kunnen blijven werken. Mocht je gebruik willen maken van de noodopvang of willen weten of jouw kind in aanmerking komt voor deze opvang, dan kun je mailen naar onderstaande e-mailadressen.

Voor de volledigheid wijzen wij je erop dat het nog steeds mogelijk is om je kind - indien jij en/of jouw partner in een cruciale beroepsgroep werkzaam bent - naar andere (kleinschalige) kinderopvang en/of een gastouder te brengen. Je hoeft je kind dus niet van haar/zijn vertrouwde opvang af te halen en naar één van de door de gemeente aangewezen noodopvanglocaties te brengen. Deze keuze is aan jou.

Wél moet iedere opvang voldoen aan de voorwaarden zoals eerder in dit bericht gesteld zijn. Waarbij wij nogmaals benadrukken dat opvang waar dan ook alleen is bedoeld voor kinderen waarvan één of beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkzaam zijn.

Dankwoord

Als laatste maken wij van de gelegenheid gebruik om alle betrokkenen die deze noodopvang mogelijk maken te bedanken. Door de jarenlange, intensieve samenwerking tussen deze verschillende partners is de noodopvang snel en goed georganiseerd tot stand gekomen. We spreken onze waardering uit voor de pedagogisch medewerkers, leerkrachten en alle andere mensen die op de één of andere manier hun steentje bijdragen in deze tijd.