Integrale controle woonwagenlocatie Swentiboldlaan

Donderdag 28 november 2019

Dinsdag 26 november jl. heeft een integrale controle plaatsgevonden op de woonwagenlocatie aan de Swentiboldlaan in Urmond. Aan deze controle namen de Belastingdienst, Enexis, de politie en de gemeente Stein deel. Deze integrale controle werd uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk integraal woonwagenbeleid.

Controles
De gemeente controleerde op illegale bouwwerken, voerde adresonderzoeken uit en de sociale recherche heeft onderzoek gedaan. De Belastingdienst heeft ten aanzien van openstaande schulden actie ondernomen en Enexis heeft alle gas- en elektriciteitsaansluitingen gecontroleerd en daar waar nodig hersteld. Door de politie zijn tijdens de controle geen strafbare feiten geconstateerd.