Dag van de Duurzaamheid

Donderdag 10 oktober 2019

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid en ook bij de gemeente krijgt dit onderwerp volop aandacht. Er lopen veel projecten en initiatieven, voortkomend uit de Energievisie die begin dit jaar door onze gemeenteraad is aangenomen. Hieronder zijn een aantal voorbeelden te vinden van projecten en onderwerpen waar de gemeente zich momenteel mee bezig houdt.

Verduurzaming openbare verlichting

Wist je dat de gemeente Stein pro-actief bezig is met het verduurzamen van de openbare verlichting (en verkeerslichten)? De gemeenteraad heeft afgelopen jaren structureel een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld om de openbare verlichting te vervangen door LED-verlichting. Dit gebeurt zowel wanneer de verlichting defect is als door het voortijdig vervangen van de lichtbronnen en armaturen.

Zonnepanelenproject

In 2018 is de gemeente Stein gestart met het zonnepanelenproject. Vanwege het grote succes is er in 2019 een vervolg op dit project gestart en inmiddels zijn er bijna 200 installaties aangelegd. Dit project is een samenwerking met Volta Solar, waarbij inwoners zonnepanelen kunnen aanschaffen via de gemeente en je volledig ontzorgt wordt in de levering en de plaatsing. De lening kun je binnen 15 jaar aflossen waarna de panelen jouw eigendom zijn. De lening kost je in feite niets omdat je met de besparing op de energierekening de rente betaalt. Voor meer informatie kun je terecht op onze pagina over zonnepanelen.

Dubbel Duurzaam

Wil je zelf aan de slag met het verduurzamen van je woning, maar weet je niet goed waar te beginnen of wat de mogelijkheden zijn? Dan is het project Dubbel Duurzaam een goede oplossing! Via Dubbel Duurzaam kun je woningscans laten uitvoeren om te bekijken wat er zoal verduurzaamd kan worden in huis. Er komt een coach bij je thuis langs om advies te geven over de mogelijkheden afgestemd op jouw situatie en wensen. De aanpassingen zijn zowel klein, zoals een tochtstripje bij de voordeur, als groot, zoals een verbouwing om langer thuis te kunnen wonen. Voor meer informatie kun je terecht op: www.dubbel-duurzaam.nl

Subsidieregelingen en duurzaamheidsregelingen

Om de duurzaamheidsmaatregelen te kunnen bekostigen zijn er diverse subsidieregelingen en leningen beschikbaar. Zo kan men sinds 1 september jl. weer gebruik maken van de subsidieregeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) van de RVO. Daarnaast zijn er duurzaamheidsleningen beschikbaar, waaronder de Stimuleringslening Duurzaam Thuis. Hierbij kun je tegen een relatief lage rente diverse duurzaamheidsmaatregelen in je eigen woning financieren.

Klik hier voor een actueel overzicht van de huidige subsidieregelingen.

Het Groene Net

Voor de mogelijke komst van een warmtenet in onze gemeente wordt overlegd met de initiatiefnemer Het Groene Net, bedrijven en de woningcorporaties (o.a. Zaam Wonen). We verwachten dat de gemeenteraad begin 2020 besluit of Het Groene Net ook binnen de gemeente Stein wordt uitgerold. En of het net op termijn door de inwoners gebruikt kan worden om de woning te verwarmen zonder gebruik te maken van (aard)gas.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

De gemeente is ook druk bezig om haar eigen gebouwen te verduurzamen. Zo heeft het gemeentehuis al een warmtepomp, kopen we samen met andere Limburgse gemeenten groene energie in en wordt voor de andere gebouwen de haalbaarheid van maatregelen verder uitgewerkt.

Klimaatstresstest & afkoppelen regenwater

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Samen met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Waterschap Limburg onderzoeken we de gevolgen van klimaatontwikkeling voor de leefomgeving. Het onderzoek brengt effecten van zware regenbuien, maar ook van hitte en droogte, gedetailleerd in kaart.

Bij nieuwbouw is het verplicht om regenwater af te koppelen, om zo het riool te ontlasten en verdroging te voorkomen. Daarnaast koppelt de gemeente bij grootschalige projecten zoals de herinrichting rondom het St. Anthoniusplein in Urmond ook het regenwater af.