28 oktober wijkavond Nieuwdorp

Dinsdag 8 oktober 2019

‘Als inwoners hebben we de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd om Nieuwdorp een boost te geven. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen! Dat is voor ons als DOP Nieuwdorp de aanleiding voor het opzetten van een actieprogramma voor de wijk Nieuwdorp. Kortom, een wijkactieprogramma’, zegt Henk van Mulken (voorzitter Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp).

Vorm

Eind 2018 en begin 2019 zijn we in gesprek gegaan met inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen over de toekomst van de wijk. Diverse signalen en wensen zoals bijvoorbeeld een levendig centrum, betere contacten in de wijk en het aanpassen van verouderde woningen werden daarbij genoemd. Al deze signalen hebben we samengebracht tot een aantal thema’s. Vervolgens hebben we in deze thema’s een prioritering aangebracht.

Vijf thema’s

De thema’s waar we ons komende jaren voor gaan inzetten zijn: ‘Bruisend Hart’, ’Duurzaamheid’, ’Aanpak huurwoningen’, ‘Communicatie’ en ‘Sociale kracht & kwetsbaarheid’. Wat deze thema’s precies inhouden, wat de doelen zijn, wie aan zet is en hoe we zaken gaan aanvliegen, zijn beschreven in voorlopige plannen. Dat is waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest.

In gesprek met de wijk

Voordat de plannen van aanpak binnen de gemeente ter besluitvorming worden aangeboden, willen we deze met de wijk bespreken. Daarvoor wordt een wijkavond georganiseerd op maandag 28 oktober aanstaande in het Buurtcentrum Nieuwdorp. We starten om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Samen werken aan de toekomst

Wij werken samen met medewerkers van Zaam Wonen, gemeente Stein, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en DOP Nieuwdorp aan het wijkactieprogramma. Het zijn uiteindelijk de inwoners die samen vorm geven aan de toekomst van onze wijk. Dus kom naar de wijkavond en de activiteiten die we gaan organiseren!