Feestelijke opening brug Veestraat Urmond

Maandag 26 augustus 2019

In januari van dit jaar is gestart met de sloop van de oude boogbrug over de het spoor in de Veestraat. Inmiddels worden de laatste werkzaamheden afgerond en kan de nieuwe brug binnenkort worden geopend voor al het verkeer. Deze feestelijke opening vindt plaats bij de brug aan de zijde van Urmond op vrijdag 30 augustus om 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Aanwezigen ontvangen een traktatie.

De brug wordt geopend door wethouder Danny Hendrix samen met de Bieleman, Huub Paulissen van de Schutterij Sint Leendert uit Urmond.

De nieuwe brug biedt naast gemotoriseerd verkeer ruim baan voor fietsers en voetgangers. De gemeente heeft ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in deze nieuwe duurzame verbinding tussen Stein en Urmond die zeker 75 tot 100 jaar meegaat.