Samen wonen Elckerlyc

Donderdag 22 augustus 2019

De huidige antikraak-bewoning van de voormalige Jenaplanschool Elckerlyc (Burg. Eussenstraat 33 Elsloo) gaat veranderen. In de dagelijkse praktijk zal men daar weinig van merken. Toch willen we geïnteresseerden informeren over de gekozen nieuwe woonvorm genaamd ‘Magic Mix’.

Daarom houden we op 5 september een informatiebijeenkomst in het Maaslandcentrum te Elsloo. Aanvang 19.30 uur. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wat betekent Magic Mix?

Sinds het gebouw in 2017 de onderwijsfunctie verloor, hebben enkele partijen een herbestemming als tijdelijke woonoplossing voor woonurgenten onderzocht. Onze samenleving wordt namelijk steeds flexibeler, maar de (huur-)woningmarkt vooralsnog niet. Wachtlijsten groeien en de doorstroming neemt af. Mensen die geen tijd hebben om lang te wachten op een (huur-)woning, of waarvoor dure woonoplossingen niet mogelijk zijn, zijn gebaat bij een tijdelijke tussenoplossing. De zogenaamde Magic Mix voorziet in deze tijdelijke woonbehoefte voor jong en oud waarbij zorgvragers en zorgdragers onder één dak wonen en elkaar daardoor kunnen helpen in de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: Gemengd wonen in één gebouw.

Dit woonconcept is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Zaam Wonen, Housing en de gemeente Stein. Hoe dit concreet wordt ingevuld, voor wie het is bedoeld, welke voorwaarden daarop van toepassing zijn en wat daar in gebouwelijke zin voor nodig is, wordt tijdens de informatieavond toegelicht. Op www.gemeentestein.nl/samenwonen lees je er meer over.

Heb je nu al vragen? Neem dan contact op met Maurice Jennekens van de gemeente Stein. Dat kan via telefoonnummer 046-43 59 393 of maurice.jennekens@gemeentestein.nl.