Onderzoek vliegenoverlast

Vrijdag 19 juli 2019

Het feit dat inwoners uit diverse gebieden in onze gemeente overlast ervaren van vliegen is bekend bij de gemeente. De gemeente vindt het ontzettend vervelend dat inwoners wederom geconfronteerd worden met deze overlast. Vanuit ervaringen uit het verleden keken velen bijna als vanzelf naar eerdere oorzaken, maar het onderzoek van de RUD heeft uitgewezen dat dit niet zonder meer is te concluderen. De gemeente neemt de klachten uitermate serieus en is dan ook gestart met een eigen onderzoek om te achterhalen waar de overlast vandaan komt. Er is opdracht gegeven aan Sjaak Janssen Ongediertepreventie Limburg BV om uit te zoeken waar het ontstaan van de vliegenoverlast ligt. Het onderzoek is reeds van start gegaan.

Verloop van het onderzoek

Vanuit verschillende wijken en dorpskernen is bekend dat er overlast is, enkele melders zijn gevraagd om te helpen bij het onderzoek. Dhr. Janssen, van Sjaak Janssen Ongediertepreventie Limburg BV, zal deze mensen benaderen om van daaruit op zoek te gaan naar een de oorzaak. Dit buurtonderzoek vormt de basis voor het kunnen vast stellen van mogelijke oorzaken. De wijken en dorpen waar de overlast voorkomt zijn ons bekend. Je hoeft dan ook geen melding meer te maken. Tijdens het buurtonderzoek wordt vanzelf ook jouw overlast onderzocht.

De bevindingen

Afhankelijk van de bevindingen kunnen wij als gemeente actie ondernemen. Wat de gemeente kan betekenen is sterk afhankelijk van of de oorzaken worden gevonden en waar deze liggen. Maar ongeacht de uitkomsten van het onderzoek, blijft de gemeente actief meedenken en -werken om de overlast te verminderen.

Op de website en social media kanalen van de gemeente plaatsen wij updates over de vorderingen van het onderzoek. Het is goed om te weten dat het tot zes maanden kan duren voordat wij definitieve conclusies kunnen gaan trekken. Als dat eerder kan, doen wij dat natuurlijk. Maar wij willen voorkomen dat de indruk ontstaat dat de overlast nu snel tot het verleden gaat behoren. Wij hopen uiteraard dat dit wel het geval zal zijn en waar mogelijk, zullen wij dat ook zeker bewerkstelligen.

Eigen initiatief

Wij hebben opdracht gegeven aan Sjaak Janssen Ongediertepreventie Limburg BV om de oorzaak van de overlast te onderzoeken. De maatregelen die je zelf neemt of wilt nemen om de overlast van de vliegen op dit moment te verminderen, kun je op eigen initiatief nemen. Bijvoorbeeld door advies in te winnen bij een gecertificeerde ongediertebestrijder. Dhr. Janssen kan dit advies ook geven, echter valt dat niet onder onze opdracht en eventuele kosten zullen dan voor eigen rekening zijn.