Verkeersopstopping Urmond maandagochtend 1 juli jl.

Donderdag 4 juli 2019

Op maandagochtend heeft een verkeersopstopping plaatsgevonden in Urmond. In dit bericht willen wij toelichten wat de oorzaak hiervan was en welke maatregelen zijn genomen om dergelijke opstoppingen te voorkomen.

Brug Veestraat

Zoals bekend wordt de brug in de Veestraat momenteel vervangen. Verkeer dat normalerwijze van deze brug gebruikmaakt, rijdt nu grotendeels via de Mauritslaan in Urmond wat daar extra drukte geeft. De brug gaat voor autoverkeer weer open op 1 september 2019. Tijdens de vakantieperiode is het wel mogelijk de brug met de fiets of te voet te passeren.

Werkzaamheden aan de Oude Postbaan/Bergerweg

Twee weken geleden ontvingen wij van de aannemer van gemeente Sittard-Geleen het bericht dat op maandag 1 juli zou worden gestart met werkzaamheden aan de Oude Postbaan/Bergerweg en dat dit gedeelte van de weg zou worden afgesloten voor alle verkeer. Dit betekent extra drukte op de Mauritslaan. Gemeente Stein heeft te kennen gegeven dat deze situatie momenteel niet wenselijk is en heeft gemeente Sittard-Geleen verzocht deze werkzaamheden uit te stellen tot na 1 september; het moment dat de brug in de Veestraat weer open gaat. Omdat deze werkzaamheden slechts één week zouden duren (tot zaterdag 6 juli) en afspraken contractueel met de aannemer waren gemaakt over de planning heeft gemeente Sittard-Geleen er voor gekozen de werkzaamheden toch door te laten gaan. Dit met als gevolg extra verkeer op de Mauritslaan.

Werkzaamheden WML

De waterleidingen ter hoogte van de Mauritslaan zijn aan vervanging toe. Voor deze werkzaamheden in het trottoir heeft de gemeente toestemming gegeven. Deze werkzaamheden worden in het trottoir uitgevoerd en normalerwijze heeft het verkeer hier geen hinder van. De gekozen verkeersmaatregelen door WML in combinatie met de extra drukte op de Mauritslaan, ten gevolge van de werkzaamheden aan de brug Veestraat en Oude Postbaan/Bergerweg in Sittard-Geleen en het feit dat op dat moment de vuilnis in de Mauritslaan werd opgehaald, leidde maandagochtend echter tot verkeersopstopping. Bij de eerste signalen hierover heeft gemeente Stein WML gevraagd de verkeersmaatregelen dusdanig aan te passen, zodat het verkeer weer kon doorstromen. Dit is door WML direct opgepakt waarna de verkeersopstopping was verholpen.

De werkzaamheden van WML aan de Mauritslaan duren nog 5 weken. De werkzaamheden aan de Bergerweg in Sittard-Geleen worden aanstaande zaterdag al afgerond. De verkeersintensiteit in de Mauritslaan zal vanaf aanstaande zaterdag dan ook afnemen.