Toekomstige onderwijslocatie Kindcentrum Berg a/d Maas en Urmond

Woensdag 22 mei 2019

In september 2018 is een interactief traject gestart om te komen tot een gedragen plan waarbij de twee basisscholen samen met de kindpartners invulling geven aan het ‘samenwerkingsconcept op twee locaties’. Ouders, toekomstige ouders en inwoners, maar ook de scholen, de kindpartners en de gemeente hebben in vier werkateliers meegedacht over de toekomstige inrichting.

Resultaten

Op woensdag 5 juni aanstaande vindt een bijeenkomst plaats waar de resultaten van het doorlopen proces worden gepresenteerd door de RO-groep aan iedereen die hierin geïnteresseerd is. Deze bijeenkomst is bedoeld om aan te geven in welke fase het traject zich nu bevindt en welke vervolgstappen genomen worden. Tijdens deze avond zijn in ieder geval de gemeente en Kindante vertegenwoordigd. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur en vindt plaats in MFC Berg a/d Maas. Inloop vanaf 19.00 uur.

Besluitvorming

Op 29 mei liggen de resultaten en conclusies van het onderzoek (beeldvormend) voor aan de gemeenteraad. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 6 juni een definitief besluit. Beide bijeenkomsten zijn openbaar. Inwoners die willen inspreken over dit onderwerp kunnen zich, uiterlijk de maandag vóór de betreffende bijeenkomst melden via griffie@gemeentestein.nl (uiterlijk 09.00 uur). Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Meer (achtergrond)informatie over het onderzoek staat op www.gemeentestein.nl/projecten. Vanaf 22 mei is daar ook de eindrapportage en het concept raadsvoorstel beschikbaar.