Oplevering brug Veestraat

Woensdag 22 mei 2019

Begin dit jaar is er gestart met de vervanging van de boogbrug in de Veestraat. In de oorspronkelijke planning zou de brug op 19 juli 2019 open gaan voor verkeer, net voor de bouwvak.

Aangepaste planning werkzaamheden

Het complexe ontwerp van deze brug bestaat uit veel variabelen, die allemaal met elkaar verband houden. Voorop staat dat het bouwwerk voor de komend 60 à 100 jaar zonder problemen en veilig dienst moet doen. Om zeker te zijn dat de nieuwe brug aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet, zijn sommige berekeningen aangepast en opnieuw uitgevoerd. Dit heeft geleid tot vertraging, waardoor we de oorspronkelijke planning niet meer kunnen handhaven.

Het brugdek kan net voor de bouwvak gestort worden en moet uitgehard zijn voordat het asfalt op de nieuwe brug  aangebracht kan worden. Deze uitharding vindt gedeeltelijk plaats tijdens de bouwvakantie.

Na de bouwvakantie volgt het aanbrengen van het asfalt en de inrichting van de brug, hierbij moet u denken aan onder andere het aanbrengen van verlichting, vangrails, leuningen en voegovergangen. Deze werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag, zodat de opening van de brug uitgesteld wordt naar uiterlijk 1 september. 

De informatie op de omleidingsborden wordt aangepast naar de actuele situatie. Wij adviseren u dan ook om deze borden goed in de gaten te houden.

Tijdelijke openstelling voor voetgangers en fietsers

Van 19 juli t/m 6 augustus wordt de brug tijdelijk opengesteld voor voetgangers en fietsers. Tijdens het aanbrengen van het asfalt en de afwerking wordt de brug weer helemaal afgesloten voor alle verkeer.

Meer weten?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Geraedts via 046- 435 92 77 of rob.geraedts@gemeentestein.nl