Wmo ervaringsonderzoek van start

Donderdag 9 mei 2019

De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de ondersteuning die zij krijgen in het kader van de Wmo. Inwoners die aan het onderzoek meedoen, helpen de gemeente om de ondersteuning vanuit de Wmo te verbeteren.

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgt ervoor dat inwoners in onze gemeente zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zelfredzaam zijn. De gemeente ondersteunt inwoners, die hierbij hulp nodig hebben. De gemeente wil de Wmo zo goed mogelijk uitvoeren en daar waar mogelijk de ondersteuning aan inwoners verbeteren. De gemeente vraagt inwoners mee te doen aan een onderzoek naar de ervaringen met ondersteuning die ze hebben gekregen vanuit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, collectief vervoer of begeleiding in 2018.

Waarom doen we dit onderzoek?

We willen graag weten of we de juiste ondersteuning bieden aan onze inwoners. Helpt de ondersteuning of lopen inwoners misschien nog tegen problemen aan? Via een korte vragenlijst willen we een antwoord op deze vragen krijgen. Onderzoeksbureau Zorgfocuz voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente.

Wat vragen we?

Een aantal inwoners die een Wmo indicatie in 2018 kregen, ontvangen een persoonlijke brief om mee te doen aan het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan tot uiterlijk 14 juni. Om dieper op je persoonlijke ervaringen en mening in te gaan zal er een aanvullend onderzoek plaatsvinden. Dit wordt gedaan in de vorm van telefonische interviews en een groepsgesprek.

Vragen

Voor vragen over de vragenlijst kun je contact opnemen met onderzoeksbureau Zorgfocuz via telefoonnummer 050 - 205 30 14. Heb je andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente Stein.