Ernstige verkeersdrukte verwacht op 23 en 27 mei

Donderdag 9 mei 2019

De overheid wil alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke en soms dodelijke infectieziekten. Daarom vinden er in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma inentingsdagen van de GGD plaats op 23 en 27 mei bij Van der Valk in Urmond. Gezien de extra verkeersbewegingen die dit met zich meebrengt en het feit dat er wordt gewerkt aan de brug in Urmond wordt ernstige verkeershinder verwacht op de wegen rond Van der Valk. De gemeente neemt voorzorgsmaatregelen en adviseert inwoners en forenzen alternatieve routes te nemen.

Verkeersmaatregelen

Om de doorstroming van het verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden een aantal maatregelen genomen. Zo worden vanaf 20 mei vooraankondigingsborden geplaatst en zijn de groentijden van het verkeerslicht aangepast, zullen verkeersregelaars worden ingezet en wordt de voormalige carpoolparkeerplaats (aan de overzijde van Van der Valk) opengesteld voor bezoekers voor de inentingen.

Hulpdiensten

Openbaar vervoersaanbieders, hulpdiensten en ondernemers worden op de hoogte gesteld van deze verkeerssituatie.