Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Donderdag 25 april 2019

De gemeente Stein bestrijdt komende periode de eikenprocessierups preventief met een biologisch insecticide. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het biologische middel is niet schadelijk voor mens en dier.

Waarom preventieve bestrijding?

De gemeente bestrijdt deze rupsen omdat de brandharen van deze rupsen gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Denk hierbij aan jeuk en ontstekingen. Ook kortademigheid, kriebelhoest, koorts of misselijkheid kunnen voorkomen. De brandharen worden door de wind meegevoerd. Zo kunnen ook mensen die niet in de buurt van een nest zijn er last van hebben.

Nevelspuit onder druk

Deze preventieve bestrijding dient plaats te vinden onder goede weersomstandigheden. Het biologisch middel wordt door een nevelspuit onder hoge druk in de toppen van de bomen gespoten. Inwoners kunnen enige overlast ondervinden doordat takjes en bladeren door de hoge drukspuit uit de bomen waaien en in tuinen of weilanden terechtkomen. Contact met dit middel kan overgevoeligheid veroorzaken. Ondanks het preventief spuiten is vorig jaar de aantasting en overlast van de eikenprocessierups in onze gemeente vrij uitgebreid geweest.

Rupsennesten ruimen

Plaatselijk kunnen zich, ondanks bespuiting maar ook op locaties waar niet gespoten is, vanaf eind mei tot juni toch nog rupsennesten in de bomen vormen. Deze nesten worden, indien nodig, opgeruimd door ze op locatie te verbranden. Dit betreft plekken in de nabijheid van woonbebouwing, scholen, langs wegen en paden, binnen en ook buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom bekijkt de gemeente per locatie of er bestrijding kan en zal plaatsvinden. Een belangrijk criterium hierbij is of er regelmatig mensen in de buurt van de boom of het nest komen.

Wat kun je zelf doen?

Probeer in ieder geval direct contact met de rupsen en de nesten te vermijden. Raadzaam is om uit de buurt te blijven van eikenbomen met processierupsen en nesten. Meld waargenomen nesten in de eigen tuin bij de gemeente Stein via telefoonnummer 046-43 59 393 of e-mailĀ info@gemeentestein.nl.

Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.ggdzl.nl (dossier eikenprocessierups).