Informatieavond Stationsstraat Elsloo

Woensdag 17 april 2019

Op maandag 29 april organiseert de gemeente Stein een informatieavond over de herinrichting van de stationsstraat in Elsloo. De bijeenkomst vindt plaats in het Maaslandcentrum en start om 19.00 uur. Aanwonenden van de Stationsstraat zijn per brief uitgenodigd.

Uitgangspunten reconstructie

In eerdere bijeenkomsten zijn bewoners geïnformeerd over de aanleiding en de plannen van de gemeente inzake de reconstructie in de stationsstraat. Het conceptontwerp is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • betere doorstroming van het verkeer;
  • meer parkeerplaatsen;
  • leefbare straat (o.a. aankleding met groen);
  • beperking van de rijsnelheid;
  • ruimte voor fietsers en voetgangers;
  • nieuwe aanleg van de riolering;
  • afkoppelen van het regenwater.

Informatieavond

De informatieavond op 29 april is met name bedoeld om het ontwerp, dat voortgekomen is uit bovenstaande eisen en wensen, aangevuld met wensen vanuit de omgeving (bewoners en bedrijven) te presenteren en te onderzoeken of er nog aanpassingen gemaakt moeten worden alvorens het plan aanbesteed kan worden.

Tevens wordt er meer toelichting gegeven over het afkoppelen van het regenwater en het legaliseren van oneigenlijk grondgebruik.

Indien u belanghebbende bent bij de reconstructie van de Stationsstraat en nog geen uitnodiging ontvangen heeft nodigen wij u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Meer weten?

Meer weten over dit project in Elsloo? Klik hier voor meer informatie.