Unieke zwanenmossel teruggeplaatst in vijver Steinerbos

Donderdag 28 maart 2019

In 2018 heeft de gemeente Stein de visvijver Steinerbos heringericht. Daarmee heeft dit gebied een kwaliteitsimpuls gekregen en is het toekomstbestendig gemaakt. Dit alles met het oog op het behoud én versterking van de aanwezige flora en fauna. Met het gefaseerd terugplaatsen van diverse vissoorten en de in Nederland unieke zwanenmossel wordt dit project afgerond.

Onderwatermilieu

De vijverrand en het groengebied er omheen hebben een hoogwaardige uitstraling met aandacht voor plant en dier. Speciale aandacht is uitgegaan naar het onderwatermilieu. ‘Deze zoetwatermossel is de grootste soort in Nederland, maar wordt helaas door het mechanisch schonen van vijvers en sloten steeds meer bedreigd. Door goede samenwerking tussen de vrijwilligers van IVN, Sportvisserij Limburg en de gemeente Stein is deze mossel in staat zich hier verder te ontwikkelen’, aldus schelpendeskundige Arnold Serier. Ook is 200 kg vis (Blankvoorn en Ruisvoorn) uitgezet in de vijvers. Dit wordt in het voor- en najaar van 2020 en 2021 herhaald. Vervolgens kan er in 2021 weer worden gevist in de vijver.

‘Groene ring’ rond Stein

Ook het openbare groengebied rond het Steinerbos werd verbreed tot een wandelzone. Samen met belanghebbenden is ingezet op opwaardering van dit groengebied dat onderdeel uitmaakt van de ‘Groene ring’ rond Stein. Hierbij staan het herstel van zowel recreatieve als ecologische verbindingen en het versterken van landschappelijke kwaliteiten centraal.