Dat maakt Stein voor mij... samen meedoen!

Maandag 25 februari 2019

Hoe bereikbaar en makkelijk is het voor mensen met een beperking om deel te nemen aan een sport, een culturele activiteit of andere vrijetijdsbesteding? Hierover spraken 50 mensen met verschillende achtergronden op donderdag 21 februari met elkaar.

Eyeopener
Door middel van drie vragenrondes ging men met elkaar in gesprek over sport, cultuur en vrije tijd. Een opvallende conclusie was dat velen helemaal niet van elkaar weten wat men doet en aanbiedt voor mensen met een beperking.
Burgemeester Leurs-Mordang: “Ik heb deze bijeenkomst als eyeopener ervaren. Ik dacht dat we het goed geregeld hadden bij grote evenementen. Er is altijd overleg vooraf met mensen met verschillende achtergronden. Zo ook de brandweer. Maar ik realiseer me nu dat er niemand met een beperking bij zit, die vanuit zijn ervaring mee kan kijken naar de toegankelijkheid bij een evenement”.

Vele belanghebbenden
Het betrof de vierde themabijeenkomst van een reeks van zeven bijeenkomsten. Aanleiding van de bijeenkomst was het VN-Verdrag inzake de rechten voor mensen met een beperking. De groep van 50 aanwezigen vertegenwoordigden gemeente Stein, gemeente Beek, het sociale inclusie panel van Stein en Beek, zorgaanbieders, cultuurstichtingen, sportverenigingen, speciaal vervoer en sportaccommodaties.
De actiepunten uit de bijeenkomst worden meegenomen in de lokale inclusie agenda, welke in de zomer wordt opgesteld en gepresenteerd aan het college en de raad.  

Themabijeenkomst werk en werkgelegenheid
Volgende maand wordt er gepraat over werk en werkgelegenheid. Meer weten? Kijk op www.gemeentestein.nl/toegankelijk-stein of neem contact op met Sandra Nijsten, projectleider VN-Verdrag, via sandra.nijsten@gemeentestein.nl of 06-24899702.