Toekomstbestendig Nieuwdorp

Maandag 4 februari 2019

Het DOP, Zaam Wonen en de gemeente startten eind 2018 het initiatief ‘Toekomstbestendig Nieuwdorp’. Samen met inwoners en andere belanghebbenden wordt geïnventariseerd wat belangrijk is voor de toekomst van Nieuwdorp en het in stand houden van de leefbaarheid, zowel in fysiek als sociaal opzicht. De afgelopen periode werden met talrijke belanghebbenden gesprekken gevoerd hierover.

Een vruchtbare informatieavond

Op 31 januari vond in het Buurtcentrum Nieuwdorp een informatieavond plaats voor inwoners. Tijdens deze avond werd de stand van zaken besproken en werden de eerste bevindingen gedeeld. Tevens bestond de gelegenheid om hierop aan te vullen en te reageren. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt door een 50-tal aanwezigen. Belangrijke thema’s als sociaal welzijn, wonen, het bruisend hart, de openbare ruimte en accommodaties kwamen hierbij aan bod.

Meer informatie?

Meer informatie over het proces vind je hier. Je kunt ook contact opnemen met de dorpscontactpersoon voor de kern Stein: Rob Meijers. Rob is te bereiken via rob.meijers@gemeentestein.nl.