Tijdelijke sluiting pand na vondst verdovende middelen

Woensdag 30 januari 2019

Op 30 januari is op last van burgemeester Leurs een pand aan de Helmbloem in Elsloo tijdelijk gesloten. Het pand is gesloten op grond van de Opiumwet. In het pand zijn verdovende middelen aangetroffen. Dit betreft zowel soft- als harddrugs.

Tijdelijke sluiting

Het pand wordt gesloten gedurende een periode van 3 maanden. In deze tijd is het verboden het pand te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Stein een eind maken aan drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze locatie. Burgemeester Leurs: ‘Samen met partners zoals de politie en de woningstichting treden we kordaat op tegen drugsgerelateerde activiteiten. We handhaven waar nodig zodat de leefbaarheid in de wijk en het veiligheidsgevoel van inwoners is gewaarborgd.’

Wet Damocles

De sluiting gebeurt op basis van gemeentelijk beleid en artikel 13b van de Opiumwet. Deze wet, ook wel bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid om panden te sluiten. Burgemeester Leurs heeft al meerdere malen gebruik gemaakt van haar bestuurlijke bevoegdheden in de vorm van bestuurlijke waarschuwingen en huissluitingen.

Meld drugsoverlast

Drugs gaan vaak gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Stein en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaar jij drugsoverlast? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.