Reinigen en inspecteren riool

Maandag 21 januari 2019

In opdracht van de gemeente Stein gaat firma Van de Kreeke op diverse locaties in Catsop, Elsloo, Nieuwdorp, Meers, Oud Urmond en Berg a/d Maas werkzaamheden aan het riool uitvoeren. De komende periode (week 5 t/m 14) wordt de riolering plaatselijk gereinigd en geïnspecteerd.

Doel hiervan is het onderhouden van het rioolstelsel en verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van het rioolstelsel van de gemeente Stein.

Hoge druk

De werkzaamheden kunnen zéér incidenteel voor overlast in woningen zorgen, dit als gevolg van het reinigen van de riolering onder hoge druk.

Informatie voor inwoners

Bewoners van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, worden voorafgaand per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen maatregelen om overlast tot een minimum te beperken.

Vragen?

Neem met vragen tijdens de uitvoering contact op (tijdens kantooruren) met Van de Kreeke via e-mail leidingtechniek@vandekreeke.nl.