Steinse inwoners waarderen Wmo met 7,4

Dinsdag 15 januari 2019

In Stein moet iedereen kunnen meedoen. Inwoners die daar hulp bij nodig hebben, worden door de gemeente ondersteund via de Wmo. Onder inwoners die gebruik maken van deze ondersteuning voert de gemeente jaarlijks een onderzoek uit. Dit om te weten te komen hoe deze ondersteuning wordt ervaren en op welke punten dit verbeterd kan worden. Het onderzoek over de ervaring met de ondersteuning in 2017 werd uitgevoerd in 2018.

Positieve resultaten over 2017

Uit de resultaten blijkt dat inwoners positief zijn over de Wmo: de ondersteuning wordt gewaardeerd met een 7,4 (2016: 6,9). Driekwart van de deelnemers geeft aan zich beter te kunnen redden door deze ondersteuning. Voorbeelden daarvan zijn het op orde houden van het huishouden en het meer én makkelijker uit huis komen.

Ook de manier van communiceren werd bevraagd. Hieruit blijkt dat de voorkeur uitgaat naar papieren brieven. Het merendeel van de inwoners met een Wmo-indicatie stelt niet zelf over een computer te beschikken. Het merendeel geeft aan tevreden te zijn over de communicatie en informatievoorziening door de gemeente.

Betrouwbaarheid

Het onderzoek is uitgezet onder 1.200 inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening en had een respons van 37% (2016: 30%). Daarmee worden de resultaten als betrouwbaar beschouwd.

Waardevolle inbreng

Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein): ''Op basis van de ervaringen en meningen van inwoners kunnen we onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun wensen en behoeften. Ik waardeer het enorm dat veel inwoners zich de moeite en tijd hebben genomen om aan het onderzoek deel te nemen. Hun inbreng is zeer waardevol.''