Wijkactieprogramma Nieuwdorp

Donderdag 3 januari 2019

De afgelopen jaren is er flink aan de weg getimmerd door DOP Nieuwdorp. Het tijdelijk buurtcentrum, de hondenspeelweide en een nieuwe speeltuin zijn daar voorbeelden van. Ze stonden in de visie 'Samen werken aan een vitaal Nieuwdorp' die door wijkbewoners is opgesteld en inmiddels voor 90% is uitgevoerd.

Nieuwdorp in ontwikkeling

Sommige zaken zijn nog niet uitontwikkeld en raken elkaar, zoals de invulling van het centrumgebied en de toekomst van het buurtcentrum. Daarom willen we een Wijkactieprogramma (WAP) gaan opstellen waarbij gewenste acties voor de toekomst van Nieuwdorp duidelijk worden én ook wie ze oppakt.

Wat is jouw mening?

Nu zijn we benieuwd: wat is jouw (toekomst)beeld van Nieuwdorp? Wat zijn jouw ideeën voor de wijk? Om die vragen te beantwoorden gaan vertegenwoordigers van DOP Nieuwdorp, woningcorporatie Zaam Wonen en de gemeente graag met jou in gesprek. We voeren eind 2018-begin 2019 gesprekken met inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen die actief zijn in de wijk.

Wijkavond 31 januari 2019

Om de informatie uit o.a. de gesprekken te delen en meer informatie te krijgen, nodigen we wijkbewoners uit voor een wijkavond op 31 januari van 19.00 - 21.00 uur in het Buurtcentrum Nieuwdorp (Bergenkenstraat 1). Aanmelden s.v.p. via Cor Gabriels c.gabriels@ziggo.nl Werk mee aan de toekomst van Nieuwdorp en meldt je aan!


Op de foto v.l.n.r.: Karel Smitsmans, directeur Zaam Wonen; Maurice Jennekens, beleidsmaker ruimte gemeente; Rob Meijers, dorpscontactpersoon Stein, gemeente; Henk van Mulken, voorzitter Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp; Cor Gabriels, coördinatiegroep DOP Stein.