Samen vroegtijdig alert op schulden

Dinsdag 13 november 2018

Een huisuitzetting vanwege huurachterstand heeft grote impact op een gezin. Hetzelfde geldt voor het afsluiten van gas, water of licht. De gemeente Stein wil inwoners met schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen. Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein): ’Maar dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom hebben we met een aantal partners de handen ineengeslagen om zo’n situaties gezamenlijk aan te pakken. Zo voorkomen van we dat iemand van de regen in de drup raakt.’

Vroeg signalering

Op 24 oktober jl. ondertekende wethouder Janssen daarom samen met woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en Partners in Welzijn (PIW) het convenant ‘Vroeg signalering’. Het uitgangspunt hiervan is om vroegtijdig samen te werken om ergere en onnodige schulden te voorkomen.

Aanpak

Vrijwilligers van PIW nemen op basis van beschikbare gegevens van de gemeente contact op met inwoners. In de werkwijze blijft de privacy van de inwoners geborgd. Deze vrijwilligers zijn getraind om administratieve ondersteuning te bieden, hebben een geheimhoudingsplicht getekend én een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd.

Lees hier het verhaal van Annemie die geholpen werd bij haar administratie door Lilibeth, vrijwilliger administratieve ondersteuning bij Partners in Welzijn (PIW). Annemie vertelt: “Het klikte meteen goed met Lilibeth. Ze was er toen ik het moeilijk had. Ik was weduwe geworden en had het er zwaar mee. Ik zat met de rouwverwerking en was ook ineens de uitkering van mijn man kwijt”. “Toen ik bij Annemie binnenkwam zijn we eerst nagegaan: wat moet er gebeuren?”, vertelt Lilibeth. De bijstandsuitkering aanvragen bleek de eerste stap. 

Maatwerk

In Stein moet iedereen kunnen meedoen. ‘We streven ernaar dat inwoners zowel fysiek als sociaal, maar daarnaast ook financieel gezond zijn. Wat schulden betreft, vereist dat maatwerk én samenwerking’, aldus de wethouder.
Directeur van Zaam Wonen, Karel Smitsmans: ‘Ook wij werken eraan mee om het aantal gedwongen huisuitzettingen en afsluitingen achteraf te verminderen, door juist vóóraf actie te ondernemen. Ideaal zou zijn dat we geen enkele ontruiming meer hebben vanwege huurschuld’.
Meer weten?


Wil je meer weten over schuldhulpverlening? Maak gebruik van het inloopspreekuur in het gemeentehuis (iedere woensdag van 9.00-12.00 uur). Of kijk op www.gemeentestein.nl/schuldhulpverlening.

Foto, v.l.n.r.:
• Dhr. Vaessen, bestuurslid bij Huurdersbelangenvereniging Maaskant
• Mevr.Klinkers, beleidsmaker welzijn bij Gemeente Stein
• Dhr. Schats, bestuurder van Partners in Welzijn / PIW Groep
• Dhr. Laaracker, bestuurslid bij Huurdersvereniging Swentibold
• Dhr. Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg
• Dhr. Tryba, bestuurder bij Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg
• Mevr. Van Oorschot, schuldhulpverlener bij Gemeente Stein
• Dhr. Smitsmans, directeur van Zaam Wonen
• Dhr. Janssen, wethouder Sociaal Domein Gemeente Stein