Eigen bijdrage Wmo verandert in 2019

Dinsdag 6 november 2018

Inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt op dit moment bepaald door de hoogte van het inkomen, het vermogen en de omvang van de indicatie.

Vast bedrag


Door een besluit van het kabinet gaat de eigen bijdrage regeling veranderen. Vanaf 1 januari 2019 gaat een abonnementstarief gelden van € 17,50 per vier weken. Het nieuwe abonnementstarief is dan niet meer inkomensafhankelijk, maar wordt een vast bedrag voor iedereen die gebruik maakt van de Wmo.

Brief


Als je gebruik maakt van de Wmo en je een eigen bijdrage betaalt, dan ontvang je dit jaar een brief van het CAK met meer informatie over deze wijziging.