Gladheidsbestrijdingsplan

Maandag 29 oktober 2018

De gemeente heeft het gladheidsbestrijdingsplan voor komend winterseizoen vastgesteld. Op hoofdlijnen wordt er op dezelfde manier met gladheid omgegaan als voorgaande jaren. De uitvoering wordt gedaan door het regionale afvalbedrijf RWM. Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Vixia ingezet om handmatig sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter.

Bereikbaar en veilig

Het plan beschrijft primaire routes (o.a. hoofdwegen, buslijnen) en secundaire routes (wegen in de wijk). Deze laatste komen pas aan de orde als de primaire routes acceptabel zijn. Zo zorgen we ervoor dat onze gemeente ook op barre winterse dagen bereikbaar en veilig begaanbaar is.

Inzien?

Wil jij het gladheidbestrijdingsplan inzien? Het ligt ter inzage in het gemeentehuis of kijk hier