Onderzoek bezorging VIALimburg

Dinsdag 25 september 2018

De gemeente Stein wil graag dat inwoners goed geïnformeerd zijn over nieuws, ontwikkelingen en lokale activiteiten. Daarvoor worden diverse communicatiemiddelen ingezet, zowel digitaal als in print. Eén van die middelen is het Weekblad VIA Limburg. Dit weekblad wordt huis-aan-huis verspreid. Samen met Mediahuis Limburg (uitgever van Weekblad VIA Limburg) onderzoekt de gemeente hoe inwoners de bezorging van de blad wekelijks ervaren.

Melden tot eind oktober

Om een goed beeld te krijgen van de bezorging roepen we inwoners op om te melden als het weekblad niet wordt bezorgd. Dat kan in de periode tot en met oktober bij Mediahuis Limburg via telefoonnummer 046-4117060 of per mail naar bezorging@via-limburg.nl. Geef daarbij de straat, het huisnummer, de kern en het weeknummer aan. Na deze periode worden de verkregen data geanalyseerd en worden indien nodig maatregelen getroffen wat bezorging betreft.

Daarnaast wordt het reguliere proces van afhandeling van bezorgklachten tegen het licht gehouden en verbeterd.

‘Nee-nee’ sticker

Inwoners met een ‘nee-nee’ sticker op de brievenbus maken bewust de keuze om dit weekblad niet te ontvangen.