Vervolg vliegenoverlast

Maandag 24 september 2018

Vervolg vliegenoverlast

Er zijn momenteel, wederom, klachten van vliegenoverlast in de omgeving van de haven in Stein. Hierbij wordt opnieuw gewezen naar de opslag van plastic afval in de haven. Zoals eerder aangegeven is het voor de gemeente helaas niet mogelijk om direct in te grijpen omdat de provincie het bevoegde gezag is t.a.v. de bedrijven in de haven.

Ondanks dat doen wij uiteraard al het mogelijke om de overlast te bestrijden:

  • Wij blijven bij de provincie en RUD benadrukken dat de overlast in onze gemeente zeker nog niet voorbij is! Wij verzoeken de RUD dan ook dringend tot het uitvoeren van controles, en zo mogelijk handhavend optreden;
  • Uit contact met de betreffende ondernemer blijkt dat er de afgelopen tijd inderdaad opnieuw plastic huishoudelijk afval is aangenomen. De ondernemer heeft ons de kans geboden om de locatie zelf te bezoeken. Hoewel de hoeveelheid vliegen door het afdekken van de opslag wel is afgenomen, is het probleem nog niet helemaal opgelost: de “verse” partijen afval veroorzaken namelijk nog steeds een aantrekkende werking op vliegen;
  • De gemeente heeft een formeel verzoek ingediend bij de provincie tot herziening/gedeeltelijke intrekking van de vergunning die het opslaan van plastic huishoudelijk afval in de open lucht toestaat. Dit omdat wij de overlast in de omgeving onacceptabel vinden. Vanuit de provincie is aangegeven dat wij uiterlijk december 2018 een besluit kunnen verwachten n.a.v. dit verzoek.

Heeft u klachten of meldingen m.b.t. vliegenoverlast in uw omgeving? Blijf deze dan alstublieft indienen bij de RUD Zuid-Limburg. Dit kan via het volgende telefoonnummer: 043 361 7070. Ook kunt u het klachtenformulier op de website van de provincie gebruiken. Kies het onderwerp 'ongedierte' en selecteer daar 'vliegenoverlast van (afval)bedrijven'. Alleen op deze manier kan de RUD een goed beeld verkrijgen van het aantal klachten en de ernst van de situatie.