Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018 ter inzage.

Woensdag 29 augustus 2018

Sinds 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Stein de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2015 ingegaan De aanleiding tot het opstellen van het Wijzigingsbesluit Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018 zijn de aanpassingen rondom het beleid huishoudelijke ondersteuning. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein op 28 augustus 2018 het concept wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018 vastgesteld.


Ter inzage

We waarderen de mening van onze inwoners en daarom bieden we de mogelijkheid om te reageren op het concept wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018.
De conceptverordening met bijbehorende toelichting ligt van 29 augustus t/m 19 september aanstaande ter inzage bij de balie op het gemeentehuis (Stadhouderslaan 200, Stein) en is ook digitaal raadpleegbaar.

Reageren?

Reageren kan door een e-mail te sturen naar Britt.Stoks@gemeentestein.nl of stuur een brief naar het college van burgemeester en wethouders ter attentie van mevr. B. Stoks, Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein. Reacties moeten uiterlijk 19 september aanstaande bij de gemeente binnen zijn. De ingediende zienswijzen worden verzameld en betrokken bij de definitieve opstelling van de verordening.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Britt Stoks (Britt.Stoks@gemeentestein.nl) beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Stein. In november wordt het concept wijzigingsbesluit verordening in de raadsvergadering behandeld.

Documenten

Definitief Overzicht wijzigingen verordening Wmo 2018-1 (PDF, 157.2 kB)


Wijzigingsbesluit verordening wmo gemeente stein 2018 CONCEPT (PDF, 68.5 kB)