Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein gewijzigd

Maandag 4 juni 2018

De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Stein heeft onlangs een aantal wijzigingen ondergaan. Zo hebben we afscheid genomen van Sylvia Elzinga, Denise Martens, Tiny Lebens en Jan Vranken.


Als nieuwe leden hebben we kunnen verwelkomen Els Lambrichts, Anita Lenssen en Hein Coumans.


De Adviesraad Sociaal Domein Stein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Stein voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. De Adviesraad zet zich in voor alle inwoners van Stein ongeacht hun positie en/of beperking zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving.