informatiebijeenkomst vliegenbestrijding

Vrijdag 1 juni 2018

Beste inwoner,

In uw woonomgeving is al enige maanden sprake van overlast van vliegen. Misschien ervaart u die overlast zelf ook. Als Provincie Limburg en gemeente Stein vinden wij het heel vervelend en onwenselijk voor u als inwoner. Wij praten u daarom graag bij over de ontwikkelingen en de maatregelen die zijn genomen.

We nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 5 juni van 18.30-19.30 uur bij het Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond. Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de huidige stand van zaken en de achtergronden. Vanzelfsprekend krijgt u ook de gelegenheid uw klachten kenbaar te maken en alle vragen te stellen die u heeft.

Behalve de Provincie Limburg en de gemeente Stein zijn ook vertegenwoordigers van WPS, het bedrijf waar het plastic ligt opgeslagen, aanwezig. Ook iemand van het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen (KAD) is uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Op dinsdag 5 juni praten wij u graag bij en informeren we u over mogelijke oplossingen. Heeft u nog klachten, neem dan contact op met de Milieuklachtentelefoon (043) 361 70 70. Of kijk voor informatie op www.limburg.nl/vliegenbestrijding.

Wij zien u graag op 5 juni.

Met vriendelijke groet,


Eric Geurts, gedeputeerde Milieu, Toezicht en Handhaving Provincie Limburg
Danny Hendrix, wethouder Fysiek Domein gemeente Stein