Werkzaamheden aan leidingen Elsloo

Vrijdag 25 mei 2018

Naast de werkzaamheden bij de Hemelbeekduiker in Elsloo (waar twee leidingen onder het Julianakanaal worden gelegd) worden op drie andere locaties onderhoudswerkzaamheden aan leidingen uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden plaats onderaan de Maasberg richting Julianakanaal, bij het Urdal (noordzijde Aronskelk) en in de buurt van de Steinderweg (noordzijde van het Businesspark Stein). De werkzaamheden vinden plaats in week 24 t/m 28.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn deze locaties niet (goed) toegankelijk. Verkeer wordt hier met bebording op geattendeerd. De aannemer probeert de hinder van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.