6 juni bijeenkomst erfgoed van Urmond en Berg aan de Maas: inventarisatie en eerste selectie

Dinsdag 22 mei 2018

Wil je meepraten over het behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Urmond en Berg a/d Maas? Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 6 juni aanstaande om 19.00 uur in de Terpkerk gelegen aan de Grotestraat 26 in Urmond.


Daar wordt de eerste inventarisatie van het cultuurhistorisch erfgoed gepresenteerd.
Deze inventarisatie is recent uitgevoerd door Buro4. Eerder is al het erfgoed van Elsloo, Catsop, Meers, Maasband en Stein geïnventariseerd. Dit kun je via de volgende link digitaal bekijken https://buro4-nl.wixsite.com/stein. Samen met de aanwezigen wordt ook een eerste selectie gemaakt van het “Steinse Erfgoed”. Dit geheel vormt een onderdeel van een interactief traject om te komen tot een erfgoedbeleid.


Wat is erfgoed?


Cultuurhistorisch erfgoed en monumenten zijn overblijfselen uit het verleden die getuigen van de geschiedenis van de gemeente, de verschillende kernen en hun inwoners. Het is dus breder dan de term 'monument' die veelal voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed, etc.
Het belang van erfgoed
Erfgoed draagt bij aan de belevingswaarde van onze leefomgeving en is in grote mate bepalend voor het karakter en de identiteit van een kern of dorp.


Amateurhistorici


Omdat het erfgoed deel uit maakt van de samenleving en het erfgoedbeleid wordt opgesteld voor de samenleving, wil de gemeente inwoners de mogelijkheid bieden om te participeren bij de totstandkoming van het erfgoedbeleid. Met name historische verenigingen en amateurhistorici kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Zij zijn immers bekend met de omgeving, de plaatselijke geschiedenis en kennen vaak ook de verborgen historische relicten.