Vernieuwen Speeltuin de Bath

Donderdag 17 mei 2018

Deze speelvoorziening wordt geheel vernieuwd. Samen met de buurtvereniging Hetzendael is overleg geweest over de toekomstige invulling van de speeltuinen binnen oud-Urmond.

Werkzaamheden

In week 21 vinden grondwerkzaamheden plaats, enkele bestaande speeltoestellen worden verwijderd en de stapstammen en speelkeien worden geplaatst.
In week 25/26 worden de overige bestaande toestellen verwijderd en nieuwe houten toestellen, glijbaan, klimtoren en hangmat geplaatst. Omwonende van de Bath zullen enige overlast ondervinden van het werkverkeer en de werkzaamheden.

Buurtvereniging

De gemeente heeft overleg gehad met de buurtvereniging Hetzendael de invulling van de speeltuinen in Oud-Urmond. Op basis van deze overleggen is een schetsontwerp opgesteld voor de locatie Kampstraat. Mede door het wegvallen van het vrijwillig speeltuinbeheer is niet gekozen om de locatie aan de Kampstraat, maar die aan De Bath opnieuw in te richten als speellocatie. Het schetsontwerp van de Kampstraat is als uitgangspunt genomen voor het ontwerp aan De Bath in oud-Urmond. De speeltoestellen aan de Kampstraat worden niet vernieuwd. Als deze speeltoestellen op termijn niet meer aan de veiligheid voldoen, worden deze verwijderd.

Vragen


Omwonenden die hier vragen over hebben of aanvullende informatie wensen, kunnen contact opnemen met de gemeente via 046-435 93 93 of per mail via info@gemeentestein.nl ook vind je hier meer informatie