Opgelet! Valse BsGW brieven in omloop

Donderdag 17 mei 2018

De BsGW ontvangt meldingen van valse brieven die door BsGW lijken te zijn verzonden. Het gaat hierbij echter steeds om brieven die niet van BsGW afkomstig zijn. In deze brieven wordt verzocht om een betaling te verrichten. Controleer altijd voordat je betaalt of het juiste rekeningnummer in de brief staat! Is dit niet correct, betaal de aanslag dan niet, maar neem direct contact op met BsGW via telefoonnummer 088-842 04 20.

Het IBAN-rekeningnummer van BsGW is: NL18INGB0002120407. Dit staat ook op www.bsgw.nl.
Heb jij zo’n valse aanslag ontvangen (met een ander IBAN-rekeningnummer), meld dit dan bij de BsGW!
Heb je al betaald? Doe dan aangifte bij de politie.

Bij nepbrieven doet BsGW altijd aangifte bij de politie. Ook meldt BsGW dit bij de fraudehelpdesk.