Vliegenoverlast

Maandag 14 mei 2018

Er is momenteel veel overlast van vliegen in de gemeente Stein, met name in de omgeving van de haven. Hierbij wordt door omwonenden gewezen naar bedrijfsmatige activiteiten in de haven. Het is voor de gemeente helaas niet mogelijk om direct in te grijpen, omdat de provincie het bevoegde gezag is t.a.v. deze bedrijven.
Ondanks dat willen wij er uiteraard alles aan doen om deze overlast te bestrijden! De gemeente is daarom alle betrokken partijen aan het activeren om zo spoedig mogelijk in actie te komen.
Zo is er contact met de ondernemers in de haven. Op enkele percelen worden rondom de opslag van afvalstoffen inderdaad meer vliegen geconstateerd dan normaal. Eigenaren hebben aangegeven dat zij, in overleg met ongediertebestrijders, er alles aan doen om de vliegen zo spoedig mogelijk te bestrijden. Ook op directieniveau heeft de gemeente contact gehad met de RUD om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vliegenoverlast en welke acties de gemeente hiervoor heeft genomen? Bekijk dan de antwoordbrief van de gemeente op de gestelde raadsvragen over de vliegenoverlast.

Melding overlast

Heeft u klachten of meldingen m.b.t. vliegenoverlast in uw omgeving? Dan kunt u deze indienen bij de RUD Zuid-Limburg, via het volgende telefoonnummer: 043 361 7070.