Fietspaden op de dijken gaan 10 mei open

Woensdag 25 april 2018

De in het najaar 2017 aangelegde fietspaden op de dijken langs de Maas in de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Echt-Susteren kunnen vanaf donderdag 10 mei gebruikt worden.

Dat is de uitkomst van overleg tussen Waterschap Limburg, Consortium Grensmaas en de drie gemeenten.

Het gaat om een tracé van circa vijf kilometer fietspad in Nattenhoven, Obbicht, Visserweert/Illikhoven en Maasband, dat op de verhoogde dijken werd aangelegd als onderdeel van de uitvoering van het project Rivierpark Maasvallei.

De fietspaden konden niet direct open worden gesteld omdat het vergunningentraject nog afgerond moest worden en er nog een tweede asfaltlaag (toplaag) moest worden aangebracht. In verband met de mogelijke zetting van de dijken kon de laatste laag asfalt niet onmiddellijk worden aangebracht.

Het niet direct openstellen de fietspaden leidde tot veel vragen en onbegrip bij het publiek. Vooral omdat het er aanvankelijk naar uitzag dat de fietspaden pas open konden worden gesteld na het aanbrengen van de tweede asfaltlaag (toplaag) en daardoor de hele zomer afgesloten zouden blijven.

We hebben vastgesteld dat er nauwelijks sprake is van zetting van de dijk en dat de fietspaden open kunnen worden gesteld nog voor het aanbrengen van de toplaag. Het aanbrengen van de toplaag gebeurt nu gefaseerd vanaf maandag 18 juni. Dat betekent dat de fietspaden op elk traject voor een korte periode afgesloten worden. Voor juli 2018 zijn de fietspaden helemaal klaar.

In aanloop naar de afronding van de werkzaamheden worden er tijdelijk waarschuwingsborden geplaatst met het opschrift: “Fietspaden in aanleg, let op!”