Startbijeenkomst accommodatiebeleid druk bezocht

Donderdag 29 maart 2018

Ongeveer 100 inwoners, veelal vrijwilligers van verenigingen, kwamen op 28 maart samen in MFC De Grous om mee te praten over de accommodaties van de toekomst. Dit jaar gaat de gemeente samen met inwoners en verenigingen aan de slag met een nieuw accommodatiebeleid. Gestreefd wordt naar een bruisende en leefbare gemeente met toekomstbestendige accommodaties.

Betrokkenheid

Wethouder Anton Roest: ‘Deze opkomst toont aan dat dit thema leeft onder inwoners en dat men het belangrijk vindt. Deze betrokkenheid kenmerkt ons sterke verenigingsleven.’ Tijdens de startbijeenkomst werden inwoners geïnformeerd over het doel en het proces. Daarnaast werden zij bijgepraat over diverse trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de maatschappij en op het accommodatiegebruik. De wereld om ons heen verandert! En dat heeft impact op de verenigingen, dorpen en accommodaties.

Inwoners, verenigingen en partners worden zorgvuldig bij het proces betrokken. Hun inbreng is enorm belangrijk. Na de zomer gaat de gemeente met de dorpen apart in gesprek.