Samenwerking Beek, Stein en Sittard-Geleen in de openbare ruimte

Woensdag 28 maart 2018


Wethouders Hub Hodzelmans (Beek), Danny Hendrix (Stein) en Leon Geilen (Sittard-Geleen) ondertekenden woensdag 28 maart een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Samen met Vixia zal er gewerkt gaan worden in wijkteams.
Per onderhoudsgebied worden wijkteams samengesteld waarmee de verbinding kan worden gemaakt tussen het onderhoud van de openbare ruimte, arbeidsparticipatie en bewonersparticipatie.
De samenwerking biedt de gemeenten de kans om rollen van medewerkers te verdelen zodat die voor iedereen het meest effectief zijn en om van elkaar te leren. Samenwerking in het onderhoud van de openbare ruimte kan ook zorgen voor een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkooptrajecten en samenwerkingsverbanden met derden.
Iedere gemeente behoudt sturing op de wijkteams en kan maatwerk leveren