Geen wijziging na hertelling

Vrijdag 23 maart 2018

De hertelling heeft niet geleid tot wijziging in de toebedeelde zetels en eveneens niet geleid tot wijziging in de te benoemen raadsleden.
Verdere toelichting volgt in de openbare zitting van het Centraal Stembureau op maandag 26 maart a.s. om 12.00 uur waarin de definitieve uitslag wordt vastgesteld. De openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal.