Centraal stembureau Stein besluit tot hertelling

Vrijdag 23 maart 2018

Aanleiding is een verzoek van CMB. Deze partij komt bij de verdeling van restzetels 2 stemmen tekort voor een extra zetel in de raad. De betreffende zetel is nu voorlopig toegewezen aan PvdA, waardoor de PvdA op 1 zetel uitkomt en CMB op 6 zetels.

Het centraal stembureau stelt dat er sprake is van een combinatie van factoren; Zoals CMB aangeeft is er een marginaal verschil van 2 stemmen voor de verdeling van de laatste restzetel tussen twee partijen. Dit is echter geen reden tot hertelling.

Verder is op het proces verbaal (N10-1) geconstateerd dat er een verschil is van één stem tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten, waarbij de verklaring ontbreekt. Daarbij komt dat door een verschil van één stem al loting kan optreden. Deze combinatie van factoren heeft het centraal stembureau doen besluiten om over te gaan tot een algehele hertelling.

De hertelling zal vandaag nog plaatsvinden, zodat zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Deze hertelling is openbaar. Maandag 26 maart is de openbare zitting van het centraal stembureau Stein om 12.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, waar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Stein 2018 definitief wordt vastgesteld. De zittende gemeenteraad blijft aan totdat de nieuwe leden tot de gemeenteraad zijn toegelaten.