28 februari bijeenkomst erfgoed van Stein

Donderdag 22 februari 2018

Inventarisatie en eerste selectie

Wilt u meepraten over het behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Stein? Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 28 februari aanstaande om 19.00 uur in het museum voor Grafcultuur gelegen aan de Hoppenkampstraat 14 A in Stein.
Daar wordt de eerste inventarisatie van het cultuurhistorisch erfgoed in Stein gepresenteerd.
Deze inventarisatie is recent uitgevoerd door Buro4. Eerder is al het erfgoed van Elsloo, Catsop, Meers en Maasband geïnventariseerd. Dit kunt u via de volgende link digitaal bekijken https://buro4-nl.wixsite.com/stein. Samen met de aanwezigen wordt ook een eerste selectie gemaakt van het “Steinse Erfgoed”. Dit geheel vormt een onderdeel van een interactief traject om te komen tot een erfgoedbeleid.


Wat is erfgoed?

Cultuurhistorisch erfgoed en monumenten zijn overblijfselen uit het verleden die getuigen van de geschiedenis van de gemeente, de verschillende kernen en hun inwoners. Het is dus breder dan de term 'monument' die veelal voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed, etc.
Het belang van erfgoed
Erfgoed draagt bij aan de belevingswaarde van onze leefomgeving en is in grote mate bepalend voor het karakter en de identiteit van een kern of dorp.


Amateurhistorici

Omdat het erfgoed deel uit maakt van de samenleving en het erfgoedbeleid wordt opgesteld voor de samenleving, wil de gemeente inwoners de mogelijkheid bieden om te participeren bij de totstandkoming van het erfgoedbeleid. Met name historische verenigingen en amateurhistorici kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Zij zijn immers bekend met de omgeving, de plaatselijke geschiedenis en kennen vaak ook de verborgen historische relicten.