Reiniging en inspectie riool Elsloo

Vrijdag 16 februari 2018

In opdracht van de gemeente Stein gaat firma Van de Kreeke op diverse locaties in Elsloo het riool reinigen en inspecteren. Deze werkzaamheden vinden tot en met 6 april aanstaande plaats.

Hoge druk

De huidige staat van de riolering wordt geïnspecteerd en waar nodig worden onderhoudswerkzaamheden verricht. De werkzaamheden kunnen incidenteel voor overlast in woningen zorgen als gevolg van het reinigen van de riolering onder hoge druk.

Informatie voor inwoners

Inwoners van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, worden hier voorafgaand per brief geïnformeerd en over de maatregelen om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Vragen?

Neem met vragen tijdens de uitvoering contact op (tijdens kantooruren) met Van de Kreeke, de heer Nentwig of de heer Goossens via telefoonnummer 045-5241800 of e-mail leidingtechniek@vandekreeke.nl.