Reconstructie Mauritsweg

Donderdag 18 januari 2018

Op 15 januari heeft de 2e bewonersbijeenkomst voor de reconstructie Mauritsweg plaatsgevonden.
Tijdens de bewonersbijeenkomst is het ontwerp gepresenteerd dat is opgesteld naar aanleiding van de binnengekomen op- en aanmerkingen welke van de bewoners tijdens de eerste bewonersbijeenkomst.
Kijk hier voor de ontwerpen en de presententatie