Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marion Leurs

Woensdag 10 januari 2018

Lees hieronder de toespraak van burgemeester Marion Leurs tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari jl. 


Dames en heren,

Namens het gemeentebestuur heet ik u van harte welkom bij deze nieuwjaarsreceptie.

2018 is vandaag bijna een week oud. Als ik in vogelvlucht terugkijk op het vorige jaar zijn er een aantal gebeurtenissen die 2017 kenmerken. Voor mij waren dat onder andere:

 • de wederom verschrikkelijke terroristische aanslagen in diverse steden zoals Londen, Parijs, Barcelona en Stockholm;
 • dat we mochten stemmen in het kader van de Tweede kamer verkiezingen;
 • dat we twee Chinese panda’s in Nederland kregen waar iedereen meteen verliefd op werd;
 • dat orkaan Irma op de eilanden Sint Maarten en Sint Eustatius enorme schade aanrichtte en vele inwoners dakloos maakte;
 • én dat Tom Dumoulin de held van wielerlievend Nederland werd.

Als ik nu de focus op onze eigen gemeente leg, kan ik niks anders dan vaststellen dat er samen met inwoners en ketenpartners veel goed werk is verricht en dat er veel zaken zijn opgestart als opmaat naar een succesvol 2018. Ik neem u op hoofdlijnen mee in een paar belangrijke ontwikkelingen.

Sinds een aantal jaren vormt de eigen kracht de rode draad in de manier waarop we hier in Stein zaken verwezenlijken. En met succes! Ook in 2017 hebben we als gemeente de ontwikkeling en inzet van eigen kracht onder inwoners gefaciliteerd en gestimuleerd zodat initiatieven werkelijkheid konden worden. Ik noem er een paar zonder volledig te willen zijn:

 • de opening van het Buurtcentrum Nieuwdorp en de vele activiteiten die daar sindsdien plaatsvinden;
 • de werkgroep die zich bezighoudt met de herbestemming voormalige basisschool in Meers;
 • de gerealiseerde speeltuinen zoals die in het Molenpark in Urmond;
 • de aanschaf tweede wensauto (DOP Meers) die de komende drie jaar in de gehele gemeente kan worden ingezet;
 • actieve deelname in de totstandkoming en uitvoering van het verkeersarrangement Elsloo;
 • en de werkgroep die zich bezighoudt met de herbestemming van de kerk in Kerensheide.

Stuk voor stuk zeer goede initiatieven vanuit inwoners en complimenten voor iedereen die zich daar belangeloos voor inzet! Er zit heel veel betrokkenheid en gedrevenheid in onze kernen! Daar zit de kracht van de vooruitgang en dat moeten we vooral koesteren. Inmiddels zoeken de DOP’s elkaar op om kennis te delen en elkaar versterken. Als gemeente mogen we daar trots op zijn!

Ik hoop dat we deze positieve en actieve trend ook in 2018 sámen kunnen vasthouden en de behaalde successen blijven uitdragen, waarbij ik met name jongeren oproep om, nog meer dan nu, actief te participeren. Laat horen wat jullie krachtig vinden aan Stein en welke zaken jullie anders zouden willen. Ik daag jullie uit om hierover met mij de dialoog aan te gaan, zodat we samen kunnen bouwen aan het Stein van vandaag en morgen. Ik zal in de loop van 2018 op deze uitdaging terugkomen!

Maar ook op economisch vlak zie ik alleen maar positieve trends en stel ik vast dat we het hier in Stein super goed doen. Als gemeente zetten we in op het verbinden en samenwerken van bedrijven onderling als ook met de gemeente zelf. Als ik kijk naar de volle bedrijventerreinen, het hoge aantal start-ups, initiatieven als Dragons at Maselant, de ontwikkeling van de Poort van Stein (als onderdeel van herstructurering bedrijventerrein Kerensheide) met onder andere een hotel en een truckcenter (MAN) en het feit dat we in Stein de laagste percentage winkelleegstand van Limburg hebben, zijn dat gegevens die mij als burgemeester, maar zeker ook het hele college, deugd doen.

Daarnaast zijn de werkzaamheden aan ons nieuwe winkelcentrum in Stein op een haar na afgerond: al met al, 70 wooneenheden en ruim 30 winkels! Altijd druk bezocht en met een aantrekkingskracht tot ver over onze gemeentegrenzen. Met recht een parel in de regio te noemen! In 2017 hebben we ook het prachtige Omphaliuspark geopend en is het kunstwerk van Maurice Janssen onthuld. Maurice, als je nu hier in de zaal aanwezig bent: nogmaals complimenten daarvoor!

2017 was ook het jaar van dat hilarische filmpje ‘van die twee oudere heren’ dat gelanceerd werd bij de start van de toeristische campagne ‘Stein Stil genieten’. Een initiatief van de Toeristische Werkgroep Maaskentj. Het filmpje werd duizenden en duizenden keren bekeken en gedeeld. Iedereen had er een mening over en het maakte vele tongen los. Ondanks de humor, bevatte het filmpje wel een duidelijke boodschap, namelijk: Kijk eens wat we hier in onze gemeente te bieden hebben op het gebied van natuur en cultuur en laten we dat beter uitdragen.

We beschikken namelijk over diverse groene parels, markante cultuurhistorische erfstukken, prachtige wandelgebieden en een fantastisch stuk Rivierpark Maasvallei. Iedereen kent ze en is er vast wel eens geweest. Een stuk natuurlijke verstilling, meestal op een steenworp van je eigen woonadres.

Dit alles en veel meer biedt kansen die we kunnen benutten op recreatief en toeristisch gebied. Maar maakt Stein ook die attractieve woongemeente waar we zo dol op zijn. Om deze kansen op structurele wijze te benutten, zijn we in 2017 gestart met het opstellen van een toeristische visie, die nog voor de verkiezingen van maart aanstaande aan de Raad ter vaststelling zal worden aangeboden.

En dames en heren. Ik ben trots op mijn Raad, die in 2017 belangrijke stappen heeft gezet in het verbeteren van de bestuurscultuur onder andere door het vaststellen van een nieuwe gedragscode, het gentle agreement en de pilot met betrekking tot de nieuwe vergaderstructuur. Het zogenaamde BOB systeem: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Het scheiden van de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming leidt m.i. tot kwalitatief betere besluiten, omdat we alle gezichtspunten verkennen alvorens een oordeel te vellen, er meer debat is in de Raad, inwoners, organisaties en adviesraden actiever betrokken worden en onze ambtelijke organisatie meer dan ooit kan laten zien hoeveel kennis, innovatie kracht en bevlogenheid we in huis hebben. En dames en heren, hiervan maken ze gretig gebruik. Mijn complimenten!

Ik kan op basis van de feiten niet anders dan constateren dat we gewoonweg in een enorme positieve flow zitten als gemeente. Zo bevestigt ook onze meerjarige sluitende begroting. We hebben ruimte voor investeringen, voor kansen, maar ook om eventuele tegenvallers op te vangen. Ook weer iets om trots op te zijn, zeker na jaren van bezuinigen en kortingen vanuit het Rijk.

Mocht u denken dat we in 2018 achterover kunnen of gaan leunen, dan moet ik u teleurstellen. Wederom een paar highlights, anders wordt het een avondvullend programma.
2018, het jaar van:

 • de implementatie van het eind 2017 vastgestelde subsidiebeleid;
 • de kerntaken discussie;
 • de herijking van de strategische visie;
 • de herijking van het accommodatie beleid;
 • de gemeenteraadsverkiezingen.

In aanloop naar de verkiezingen zullen we samen met de Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR) er alles aan doen om iedereen te stimuleren om te gaan stemmen. We maken een verkiezingskrant, ik schrijf een brief aan alle jongeren die voor het eerst mogen gaan stemmen, we gaan live streamen, vloggen, er komt weer een Groenewald debat etc. met op 21 maart vanaf 21 uur in het gemeentehuis het feest van de democratie, waar u onder het genot van een hapje, drankje en muziek, de uitslagen kunt volgen en rechtstreeks getuige kunt zijn van de reacties vanuit de fracties. Ik nodig u nu reeds van harte uit.

Dank aan de SJAR voor hun bijdrages. Ik ben er super trots op dat wij dit samen met jullie kunnen doen!

Het zal u misschien opgevallen zijn, dat ik de termen ‘trots’ en ‘uitdragen’ al een aantal malen in één adem benoemd heb. En ik kan me voorstellen dat sommigen dan denken: ‘Ja, maar hoe dan?!’  Nou, dat gaan we doen aan de hand van ons nieuwe concept ‘Dat maakt Stein voor mij…’. Hiermee introduceren we niet alleen maar een nieuwe slogan, maar hebben we platform om onze trots op structurele wijze uit te dragen. En dat doen we als gemeente niet alleen, maar het concept is zodanig opgezet daar ook verenigingen, stichtingen, andere organisaties, DOP’s en partners hier aan kunnen bijdragen.

Door aan te sluiten op dit concept wordt iedereen ambassadeur van al het goeds en alle kwaliteiten die we hier in Stein te bieden hebben. Want samen maken we Stein en laten we dat in 2018 ook vooral gezamenlijk uitdragen, zodat we onze gemeente nog beter op de kaart zetten! ‘Dat maakt Stein voor mij… een krachtige samenleving!’ Bij deze roep ik iedereen op om ook eens bij zichzelf te rade gaan, wat Stein voor u nu Stein maakt en mij dat te laten weten.

Ik wens iedereen, namens het gemeentebestuur en mijn gezin, een gelukkig en gezond 2018!