Gemeente Stein haalt audit schuldhulpverlening met succes!

Donderdag 4 januari 2018

Waar veel gemeente de schuldhulpverlening uitbesteden, voert Stein dit nog zelfstandig uit. Hiervoor is een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) nodig. In augustus 2017 heeft de gemeente Stein de toelatingsaudit doorlopen. Inmiddels heeft de gemeente het positieve bericht gekregen dat zij aan de toetsing voldoen en als volwaardig lid van de NVVK wordt toegelaten.

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)

De NVVK is de brancheorganisatie voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van sociale kredietverlening, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering. De gemeente Stein is sinds 2016 aspirant lid van de NVVK. Daarmee is de gemeente Stein gecertifieerd voor de uitvoering van budgetbeheer en schuldhulpverlening. (De gemeente verstrekt geen sociaal krediet en doet geen bewindvoering.)

NVVK lidmaatschap als kwaliteitsstandaard

Voor NVVK-leden gelden o.a. de volgende eisen:

  • de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepaling gesteld in art 47 en 48 van de Wet op Consumentenkrediet en art. 3.5 van de Wet op het financieel toezicht;
  • NVVK-leden conformeren zich aan de Gedragscodes en modules van de NVVK;
  • er is sprake van een continue bedrijfsvoering;
  • de schuldregelingen worden geregistreerd bij BKR (indien de instelling daartoe bevoegd is).

Daarbij geldt het lidmaatschap van de NVVK als kwaliteitsstandaard, welke in stand gehouden wordt door de verplichte audit voor de leden. Dit is belangrijk voor zowel klanten als schuldeisers.