Stein start met project zonnepanelen

Donderdag 21 december 2017

Eind december heeft de Steinse gemeenteraad ingestemd met het project zonnepanelen. Dit betekent dat de gemeente Stein het komend jaar woningeigenaren de kans biedt om te investeren in het verduurzamen van hun huis. Daarvoor wordt één miljoen euro aan leningen beschikbaar gesteld zodat particuliere woningeigenaren, ondernemers en verenigingen hieraan kunnen deelnemen. De bedoeling daarbij is dat deelnemers worden ontzorgd: alles wordt geregeld, van installatie tot service. Eind december wordt de aanbesteding voor het vinden van een leverancier opgestart.

Informatieavonden
Begin april 2018 zal deze aanbesteding worden afgerond en wordt het project gegund aan een leverancier. Daarna ontstaat inzicht in de precieze (leverings)voorwaarden en worden de te hanteren tarieven bekend. Dat is tevens het moment waarop geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor deelname. Om inwoners over alle praktische zaken te informeren, worden na die datum onder andere informatieavonden in de dorpen georganiseerd, waarbij ook concrete vragen over specifieke situaties worden beantwoord.

Wethouder Danny Hendrix (Duurzaamheid): ‘Als gemeente willen we niet alleen het gebruik van zonne-energie onder inwoners stimuleren, maar zeker ook een stukje bewustwording op het gebied van duurzaamheid creëren. Door deelname op laagdrempelige wijze mogelijk te maken en een dienst aan te bieden waardoor inwoners worden ontzorgd, faciliteren we deelnemers optimaal. Zo zetten we als gemeente en samen met inwoners gezamenlijk een volgende stap richting een duurzame samenleving.’

Duurzaamheid
Het zonnepanelenproject is één van de vier projecten die voortkomen uit het integraal duurzaamheidsbeleid. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen die gesteld zijn in het Nationaal Energieakkoord. De drie andere duurzaamheidsprojecten die gemeente Stein als speerpunt heeft benoemd zijn verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, het project Dubbel Duurzaam en Het Groene Net.
Met het ondertekenen van het Zuid Limburgse Energieconvenant is gemeente Stein een inspanningsverplichting aangegaan om uiterlijk 1 juni 2018 een lange termijn energietransitie visie op te stellen alsmede een korte termijn uitvoeringsprogramma op projectniveau