Informatieavond invulling Juichwilgtrofee voor ’t Brook

Vrijdag 8 december 2017

Informatieavond invulling Juichwilgtrofee voor ’t Brook

In 2014 heeft de gemeente Stein de Juichwilgtrofee gewonnen met het burgerparticipatieproject voor de herinrichting en beheer van groengebied ’t Brook. Volgens de jury was de gemeente er als beste in is geslaagd burgerkracht ruimte te geven, te ondersteunen én duurzaam te verankeren. De juichwilgtrofee gaat vergezeld van een geldprijs van 5.000 euro te besteden aan een landschapsproject. De invulling hiervan gebeurt uiteraard in overleg met inwoners.
Extra impuls
Sinds het burgerparticipatieproject wordt het beheer van groengebied ’t Brook door de trouwe inzet van inwoners uitgevoerd. Het winnen van de Juichwilg biedt een kans om het werk van de vrijwilligers in dit gebied een extra impuls te geven. En dan doen we graag samen met jou!

Uitnodiging

Om terug te blikken op het reeds afgelegde traject, te kijken de huidige situatie in ’t Brook en samen de voorliggende kansen te bespreken, nodigen we geïnteresseerden uit voor de informatieavond op dinsdag 12 december aanstaande om 19.00 uur in MFC De Grous. Ook komen de mogelijkheden en kansen aan bod voor cultuurhistorische elementen zoals het ‘liekenhuuske’ en informatiepanelen over de biodiversiteit in het gebied. Deelnemers kunnen zich aanmelden via ikl@ikl-limburg.nl onder vermelding van Juichwilg ’t Brook.