Zorgaanbieder Virenze vraagt surseance van betaling aan

Donderdag 7 december 2017

Op  dinsdag 5 december  is bekend geworden dat zorgaanbieder Virenze surséance van betaling heeft aangevraagd.  Dit houdt in dat de zorgaanbieder uitstel van betalingen heeft aangevraagd bij de rechter om een faillissement te voorkomen. Virenze is een zorgaanbieder die geestelijke gezondheidszorg aanbiedt aan volwassen en kinderen. De zorg die Virenze aan kinderen biedt, wordt gefinancierd door de gemeenten.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken zeer. Gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor 17 Zuid-Limburgse gemeenten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen.  In Zuid-Limburg ontvangen 1900 jeugdige cliënten via Virenze GGZ hulp, waarvan 44 cliënten in Stein.  We doen er alles aan om de continuïteit van de zorg voor cliënten te garanderen.  Daarom zijn wij inmiddels in gesprek met  de bewindvoerder en zorgaanbieders om de zorg naar jeugdigen te kunnen blijven garanderen. Hierbij wordt ook  gekeken of de huidige behandelaars hun werk met cliënten kunnen voortzetten.


Meer informatie over de stand van zaken communiceren wij via www.gemeentemaastricht.nl/virenze.